Q&A #03 (RO) - Care sunt principiile cheie ale sociocrației?Sociocrația, cunoscută și sub denumirea de guvernare dinamică, este o metodă de luare a deciziilor și de guvernare care își propune să creeze organizații și comunități incluzive, eficiente și echitabile.

Aceasta se bazează pe mai multe principii cheie:


  1. Luarea deciziilor bazate pe consimțământ:

Sociocrația pune accent pe luarea deciziilor prin consimțământ, mai degrabă decât prin consens sau vot majoritar. Consimțământul înseamnă că o propunere este acceptabilă și poate deveni o decizie, cu excepția cazului în care cineva are o obiecție care susține că propunerea afectează negativ scopul sau politicile organizației. Acest principiu asigură că deciziile sunt luate în mod eficient, ținând cont de aportul tuturor membrilor cercului (grupului de lucru).


  1. Structura cercului sociocratic:

Sociocrația organizează membrii lucrători ai organizației în cercuri (grupuri de lucru) sau echipe auto-organizate. Fiecare cerc are un anumit domeniu sau arie de responsabilitate. Cercurile au obiective precis definite și pot lua decizii în mod autonom în domeniul lor, cu condiția să nu încalce politicile și scopurile mai largi ale organizației.

  1. Legătura dublă:

“Legătura dublă” este un principiu cheie în sociocrație care asigură comunicarea și coordonarea eficientă între cercuri. Fiecare cerc are un reprezentant sau o persoană de legătură care participă atât în “cercul copil”, cât și în “cercul părinte”. Coordonatorul unui “cerc copil” este persoana care reprezintă “cercul părinte” în “cercul copil”. Delegatul unui “cerc copil” este persoana care reprezintă “cercul copil” în "cercul părinte”. Atât coordonatorul, cât și delegatul unui "cerc copil” au, de asemenea, calitatea de membru deplin și drepturi depline de luare a deciziilor în “cercul părinte”. Acest flux bidirecțional de informații permite integrarea și alinierea fiecărui cerc din întreaga organizație cu viziunea, misiunea și obiectivele organizației. Cele două persoane cu „rol de legătură” (coordonatorul și delegatul) se asigură că nu există “putere asupra” altor cercuri, ci doar “putere împreună cu” alte cercuri.

  1. Feedback și îmbunătățire continuă:

Sociocrația încurajează buclele regulate de feedback și îmbunătățirea continuă. Membrii sunt încurajați să ofere feedback cu privire la procese, politici și decizii pentru a spori eficiența organizațională. Scopul este de a crea o organizație “învățabilă” care să se adapteze și să evolueze în timp. Rolurile și politicile nu sunt stabilite pe termen nedefinit, ci au un termen pentru revizuire și evaluarea performanței. Rezultatul unei evaluări a performanței este un plan de îmbunătățire consimțit pentru perioada următoare, până la o altă evaluare a performanței. Politicile interne trebuie, de asemenea, revizuite din când în când, astfel încât organizația să fie una dinamică și adaptabilă.

  1. Transparență și încredere:

Sociocrația promovează transparența în luarea deciziilor și schimbul de informații. Informațiile relevante sunt accesibile tuturor membrilor, asigurându-se că deciziile sunt informate și înțelese de către toți cei afectați. Procesele transparente promovează încrederea și responsabilitatea în cadrul organizației. AGENDA și MINUTELE reflectă activitățile și subiectele de discuție trecute, prezente și viitoare. Membrii lucrători ai organizației pot afla în timp real ce fac alte cercuri și care sunt deciziile luate în fiecare dintre cercurile de lucru existente. Acest lucru construiește o cultură organizațională a transparenței și a încrederii.

  1. Eficacitate și eficiență:

Sociocrația își propune să atingă eficacitatea și eficiența prin distribuirea autorității și a procesului decizional în întreaga organizație dintr-o perspectivă mai largă (mai generală) către domenii și obiective mai concentrate (mai locale). Luarea deciziilor este delegată cercurilor corespunzătoare, permițând luarea unor decizii mai rapide și mai informate, fără centralizare sau birocrație excesivă. În același timp, întreaga organizație rămâne sincronizată și aliniată cu misiunea, viziunea și obiectivele generale.

  1. Roluri echivalente:

Sociocrația pune accent pe roluri (nu pe funcții) și încurajează diferențierea rolurilor mai degrabă decât pe poziții ierarhice. Fiecare rol are o autoritate și responsabilități bine (clar) definite, asigurându-se că “puterea” este distribuită și împărțită între membri organizației. Acest principiu favorizează colaborarea și sentimentul de colectivitate.

Aceste principii contribuie la crearea unei organizații sau comunități sociocratice în care toți membrii unui grup de lucru își pot face auzită vocea, luarea deciziilor este incluzivă și eficientă și se pune accent pe îmbunătățire continuă și pe eficacitate.


Pentru a discuta mai multe despre sociocrație, nu ezitați să mă contactați pe email la adrian.zarif@sociocracyforall.org

Toate cele bune!

1 Like