Q&A #04 (RO) - Cum funcționează luarea deciziilor în sociocrație?În sociocrație, luarea deciziilor urmează un proces bazat pe consimțământ care își propune să includă contribuția tuturor membrilor cercului și să promoveze luarea deciziilor eficace și eficient.

Iată o prezentare generală a modului în care funcționează luarea deciziilor în sociocrație:


  1. Dezvoltarea propunerii:

Orice membru al cercului poate iniția o propunere. Propunerea subliniază o decizie sau o acțiune specifică care trebuie luată și ar trebui să fie clar definită și aliniată cu scopul și politicile organizației.


  1. Căutarea consimțământului:

Odată ce o propunere este făcută (de către un membru, de către un grup de membri sau eventual un cerc de ajutor format pentru a sintetiza propunerea), aceasta este prezentată cercului sau echipei relevante pentru examinare. Membrii cercului au posibilitatea de a pune întrebări de clarificare pentru a înțelegere și a oferi feedback (reflecții, preocupări sau chiar obiecții).


  1. Obiecții:

În sociocrație, obiecțiile joacă un rol crucial. Se ridică o obiecție în cazul în care un membru consideră că propunerea ar avea un impact negativ asupra scopului, politicilor cercului/organizației sau capacitatea de a atinge obiectivele consimțite. Obiecțiile ar trebui să se bazeze pe argumente motivate și ar trebui să abordeze impactul propunerii mai degrabă decât preferințele personale.


  1. Luare integrativă a deciziilor:

Atunci când se ridică o obiecție, aceasta declanșează un proces integrator de luare a deciziilor. Persoana care face propunerea și cei ce obiectează colaborează pentru a găsi o soluție care să abordeze obiecția, pentru ca decizia finală să permită atingerea rezultatului propus. Acest proces de colaborare își propune să integreze perspectivele diferite astfel încât să se ajungă la o soluție acceptabilă de către toți membrii cercului (grupului de lucru).


  1. Consimţământ:

Consimțământul înseamnă că nu există obiecții motivate cum că propunerea va avea un impact negativ sau va împiedica împlinirea scopului sau politicilor cercului/organizației. Consimțământul nu este unanimitate sau consens. Consimțământul presupune că membrii au încredere în judecata celuilalt și că există dorința de a merge mai departe, cu excepția cazului în care există o obiecție legitimă și motivată (argumentată) în raport cu scopul și obiectivele cercului.


  1. Evaluarea în vederea consimțământului:

Membrii cercului evaluează dacă propunerea este „destul de bună pentru moment” și „suficient de sigură pentru a o încerca”. De fapt, oamenii decid dacă propunerea este acceptabilă pentru a fi implementată, chiar dacă poate să nu fie cea mai bună soluție posibilă. Dacă nu există obiecții motivate care ar împiedica implementarea, se oferă consimțământul, iar propunerea devine o decizie.


  1. Iterație și feedback:

Sociocrația încurajează buclele de feedback pentru a evalua impactul deciziilor și eficacitatea acestora. Dacă o decizie se dovedește a fi ineficientă sau necesită ajustare, cercul poate iniția o nouă propunere sau o poate modifica pe cea existentă print-un proces bazat tot pe consimțământ.


Prin utilizarea procesului de luare a deciziilor bazat pe consimțământ, sociocrația își propune să echilibreze nevoile de incluziune, eficiență și eficacitate.

Consimțământul permite luarea rapidă a deciziilor, încurajează colaborarea și împuternicește membrii să participe activ la modelarea direcției cercului/organizației pentru a-și îndeplini obiectivele în funcție de domeniul de autoritate.


Pentru a discuta mai multe despre sociocrație, nu ezitați să mă contactați pe email la adrian.zarif@sociocracyforall.org

Toate cele bune!

1 Like