Q&A #18 (RO) - Promovează sociocrația diversitatea de perspective?Da, cred că sociocrația promovează și valorifică diversitatea perspectivelor.

Unul dintre principiile de bază ale sociocrației este “luarea deciziilor prin consimțământ”, care subliniază includerea diverselor perspective în procesul decizional.

În sociocrație, deciziile nu sunt luate unilateral de câțiva indivizi aflați în fruntea unei ierarhii, ci mai degrabă printr-un proces colaborativ care implică cât mai mult input din partea membrilor organizației sau a grupului de lucru.

Iată cum sociocrația susține diversitatea perspectivelor:


  1. Luarea deciziilor prin consimțământ:

Sociocrația încurajează luarea deciziilor prin consimțământ, mai degrabă decât prin consens sau prin autoritate de sus în jos. Consimțământul înseamnă că o propunere poate să devină decizie, atât timp cât nimeni nu are obiecții motivate. Această abordare permite luarea în considerare a diferitelor perspective, asigurându-se că deciziile nu sunt impuse de o majoritate sau de un număr restrâns de “privilegiați”, ci, în schimb, sunt luate în considerare preocupările și perspectivele tuturor celor implicați.


  1. Structura de cercuri (grupuri de lucru):

Sociocrația utilizează o structură de cercuri (grupuri de lucru) care organizează indivizii în unități mici de auto-guvernare ce funcționează semi-autonom. Fiecare cerc are un scop definit și autonomia de a lua decizii în domeniul său de activitate. Această structură permite luarea deciziilor în mod descentralizat și încurajează indivizii cu perspective și expertiză diferite să se implice activ în luarea deciziilor în cercurile (grupurile de lucru) din care fac parte.

  1. Diferențierea rolurilor:

Sociocrația pune accentul pe diferențierea rolurilor, mai degrabă decât pe titluri sau posturi rigide. Fiecare rol în cadrul organizației este definit de scopul și responsabilitățile sale. Această abordare permite o diversitate de roluri și responsabilități, asigurând că diferite perspective și expertiză sunt reprezentate în cadrul organizației. De asemenea, promovează ideea că în cadrul organizației contribuția fiecărui individ este valoroasă și recunoscută.

  1. Feedback și îmbunătățire continuă:

Sociocrația pune un accent puternic pe feedback și pe îmbunătățire continuă. Buclele regulate de feedback oferă indivizilor oportunitatea de a-și exprima perspectivele, preocupările și sugestiile de îmbunătățire. Prin căutarea și integrarea activă a feedback-ului de la toți membrii, sociocrația valorizează și încorporează perspective diverse pentru dezvoltarea și rafinarea continuă a proceselor și a structurilor organizaționale de lucru.

  1. Facilitarea întâlnirilor sociocratice:

Sociocrația promovează practici eficiente de întâlnire care încurajează participarea egală și asigură că vocea tuturor este auzită. Facilitarea întâlnirilor creează un mediu în care indivizii se simt confortabil să își exprime perspectivele, ideile și preocupările. Această abordare incluzivă ajută la obținerea unor puncte de vedere diverse și asigură că deciziile sunt luate cu contribuția tuturor participanților.

  1. Integrarea (rezolvarea) obiecțiilor:

Facilitarea este mai mult decât o simplă moderare a discuțiilor și include (fără a se limita la) o serie de procese care ajută la formarea propunerilor, la identificarea și integrarea obiecțiilor și la modificarea propunerilor, astfel încât ele să devină acceptabile pentru toți cei implicați. Facilitarea discuțiilor nu este doar o simplă moderare a acestora. O facilitare sociocratică de calitate (profesionistă) implică parcurgerea unor procese specifice de formare a propunerilor, de identificare a obiecțiilor, de integrare a acestora și conduce la obținerea consimțământului pe drumul cel mai scurt posibil.


Căutând și valorizând în mod activ diversitatea perspectivelor, sociocrația promovează o cultură a incluziunii, a colaborării și a respectului pentru contribuțiile individuale.

Sociocrația recunoaște și include în procesul decizional diversitatea de opinie, de experiențe și de cunoștințe, conducând în cele din urmă la decizii și rezultate mai bune, atât pentru organizație, cât și pentru fiecare individ în parte.


Pentru a discuta mai multe despre sociocrație, nu ezitați să mă contactați pe email la adrian.zarif@sociocracyforall.org

Toate cele bune!

1 Like