Q&A #22 - Cum să includeți geografia în sociocrație?



Dezvoltarea unei structuri organizatorice sociocratice legate de localizarea geografică.

Dezvoltarea unei structuri organizaționale sociocratice care încorporează locația geografică poate fi o modalitate eficientă de a alinia procesele de luare a deciziilor cu contextele locale și de a promova incluziunea.

Iată un ghid pas cu pas pentru a vă ajuta să dezvoltați structură sociocratică incluzivă și participativă dpdv. geografic:


  1. Înțelegeți sociocrația:

Familiarizați-vă cu principiile și practicile sociocrației. Sociocrația este o metodă de guvernare dinamică care își propune să distribuie puterea, să încurajeze colaborarea și să asigure că luarea deciziilor se bazează pe consimțământ. Aceasta subliniază importanța buclelor de feedback, luarea deciziilor bazate pe consimțământ și implicarea tuturor părților interesate în procesul de luare a deciziilor.

  1. Definiți unitățile geografice:

Identificați unitățile geografice din cadrul organizației dvs. Aceste unități se pot baza pe regiuni, țări, orașe sau orice alte diviziuni relevante. Determinați modul în care aceste unități se vor alinia cu obiectivele organizației.

  1. Formați cercuri locale:

Stabiliți cercuri locale în cadrul fiecărei unități geografice. Aceste cercuri ar trebui să fie formate din persoane care sunt direct afectate de deciziile luate în locația lor specifică. De exemplu, dacă aveți grupuri de lucru regionale, fiecare grup ar putea avea propriul său cerc.

  1. Delegarea autorității de decizie:

Acordați autoritate de luare a deciziilor cercurilor locale pentru problemele care afectează în primul rând locațiile geografice respective. Aceasta ar putea include decizii legate de operațiuni locale, promovare, recrutare, bugetare și alocarea resurselor. Asigurați-vă că fiecare cerc are autonomia de a lua decizii în sfera sa de influență.

  1. Stabiliți o rețea de cercuri:

Creați cercuri de legătură care leagă structura organizațională de nivel mai larg (mai general) de cercurile (grupurile de lucru) din ce în ce mai localizate. Aceste cercuri de legătură vor deveni structuri eficiente de comunicare și coordonare între cercurile mai generale și cercurile mai locale. Acestea ajută la distribuirea informațiilor, la primirea de feedback, la alinierea obiectivelor și la asigurarea coerenței între unitățile geografice.

  1. Implementați dubla legătură:

Luați în considerare implementarea unui sistem de legături duble între cercurile din cadrul structurii organizaționale de tip sociocratic. Dubla legătură presupune existența unor reprezentanți din cercurile locale pentru a participa la procesul de luare a deciziilor la niveluri mai generale și invers. Acest lucru permite schimbul de informații și perspective între cercurile locale și structurile de coordonare mai generale. Prin sistemul legăturilor duble între “cercul părinte” și “cercul copil”, sociocrația se asigură că există întotdeauna un echilibru de putere între cercurile adiacente - “putere împreună” - și că este eliminat tipul de relaționare de tip “putere asupra”.

  1. Încurajează colaborarea și feedback-ul:

Încurajează colaborarea și mecanismele de feedback între cercurile locale și cercurile mai generale de coordonare. Aceasta ar putea implica întâlniri regulate, structuri de raportare și utilizarea platformelor tehnologice pentru comunicare și schimb de informații, agende de lucru etc. Este esențial să se creeze un mediu în care toate părțile interesate să se simtă auzite și să poată contribui la procesul de luare a deciziilor, fiecare în cercul (domeniul de activitate) corespunzător (repartizat).

  1. Antrenează și sprijină participanții:

Oferiți instruire și sprijin persoanelor care participă la structura organizațională sociocratică. Asigurați-vă că toată lumea înțelege principiile și procesele implicate în sociocrație și că are abilitățile necesare pentru a participa eficient la luarea deciziilor. Doar printr-un proces de pregătire și învățare continuă se poate asigura construirea unui mediu organizațional incluziv și participativ care să fie viabil, sustenabil și regenerabil.

  1. Monitorizați și adaptați:

Monitorizați continuu eficiența structurii organizaționale sociocratice și faceți adaptări după cum este necesar. Evaluați în mod regulat canalele de comunicare, procesele de luare a deciziilor și satisfacția generală a participanților pentru a identifica zonele în care este nevoie și pot să fie făcute îmbunătățiri.


Amintiți-vă că implementarea unei structuri organizaționale sociocratice legată de locația geografică necesită o abordare atentă și incluzivă.

Este important ca în procesul de implementarte să fie invitate și implicate toate părțile interesate relevante și să fie adaptată o structură potrivită nevoilor și dinamicii specifice organizației.

Procesul de adoptare și implementare a sociocrației într-o organizație ar trebui facilitat și coordonat de către un specialist în sociocrație care să fie capabil să explice avantajele adoptării sociocrației și să prevină blocajele care ar putea să intervină din insuficienta cunoaștere a celor ce se află la început de drum în călătoria lor sociocratică.

Sociocrația a fost deja inventată. Ceea ce avem de făcut este să fie implementată, pentru ca organizația să fie incluzivă, participativă și pe deplin funcțională.


Pentru a discuta mai multe despre sociocrație, nu ezitați să mă contactați pe email la adrian.zarif@sociocracyforall.org

Toate cele bune!


Ne puteți contacta pe email:


1 Like