Q&A #23 - Cum putem evita dezmembrarea unei comunități / organizații?Evitarea dezmembrării unei comunități / organizații necesită eforturi proactive pentru a promova unitatea, incluziunea și implicarea în rândul membrilor săi.

Iată câteva strategii care vă pot ajuta:


  1. Comunicare și transparență:

Încurajați comunicarea deschisă și transparentă în cadrul comunității / organizației. Stabiliți canale eficiente pentru ca membrii să își exprime preocupările, ideile și sugestiile. Informați în mod regulat comunitatea despre tendințele, deciziile și inițiativele importante. Solicitați cât mai mult feedback, chiar dacă deciziile sunt luate într-un domeniu specific de către grupul restrâns de membrii care formează și se ocupă de respectivul domeniu de activitate.


  1. Obiective și valori comune:

Identificați și promovați obiectivele și valorile comune care pot crește coeziunea comunității / organizației. Subliniați interesele și obiectivele comune care unesc membrii, creând sentimentul unui scop comun asumat și de apartenență la comunitate / organizație. În lipsa unui scop comun bine definit și consimțit în mod autentic, comunitatea / organizația se va destrăma treptat, membrii reorientându-se spre alte oportunități de a contribui și a se pune în valoare.


  1. Incluziune și diversitate:

Promovați o comunitate incluzivă în care diversitatea de experiență și opinie este apreciată și în care toți indivizii se simt edificați și respectați. Îmbrățișați diversitatea în ceea ce privește cultura, contextul, opiniile și experiențele. Încurajați participarea activă în diferite grupuri de lucru (domenii de activitate) și asigurați-vă că toată lumea are șanse egale de a fi ascultați, de a contribui și de a participa la luarea deciziei în domeniul de activitate din care face parte.


  1. Colaborare si cooperare:

Încurajează colaborarea între membrii comunității. Facilitează oportunitățile indivizilor de a se cunoaște și de a lucra împreună la proiecte de interes comun, de implicare în inițiative sau evenimente de care beneficiază comunitatea în ansamblu. Promovați o mentalitate cooperantă care pune accentul pe progresul colectiv mai degrabă decât pe câștigul individual. Atunci când membrii comunității / organizației simt că un grup restrâns este avantajat / privilegiat, coeziunea comunității / organizației se va diminua și oamenii se vor înstrăina, urmărindu-și la rândul lor propriile interese, detașați de comunitate / organizație.


  1. Prevenirea tensiunilor / Rezolvarea conflictelor:

Dezvoltați mecanisme eficiente pentru rezolvarea tensiunilor sau conflictelor din cadrul comunității / organizației. Stabiliți orientări și procese clare pentru abordarea dezacordurilor, asigurându-vă că orice tensiune / conflict este gestionat într-un mod promt (fără întârziere), corect și respectuos. Încurajați dialogul, identificarea unor puncte comune și găsirea de soluții care să fie acceptabile de către toți cei implicați. Fiecare comunitate / organizație ar trebui să aibă încă de la început sau cât mai curând posibil o politică de prevenire a tensiunilor și de rezolvare a conflictelor.


  1. Empatie și înțelegere:

Promovați empatia și înțelegerea în rândul membrilor comunității. Încurajați ascultarea activă și luați în considerare diverse perspective. Dați dovadă de empatie față de experiențele și provocările altora. Folosiți o comunicare nonviolentă bazaă pe observații și evitând interpretările. Identificați emoțiile care se manifestă și căutați să identificați nevoile împlinite sau neîmplinite care le-au declanșat. La nevoie formulați cereri explicite prin care nevoile celor implicați ar putea să fie mai ușor satisfăcute. Strategiile ce pot să fie acceptate de către toți cei implicți contribuie la reducerea tensiunilor sau chiar la rezolvarea conflictelor. Promovați un mediu în care diversitatea de opinie (și nu numai) este respectată și conflictele sunt abordate cu o dorință autentică de înțelegere și rezolvare.


  1. Implicare și participare în comunitate / organizație:

Invitați membrii comunității / organizației să se implice activ în procesele de luare a deciziilor și încurajați participarea acestora la activitățile comunitare / organizaționale. Oferiți oportunități indivizilor de a contribui cu abilitățile, talentele, ideile și experiența lor personală. Recunoașteți și apreciați eforturile și contribuțiile membrilor comunității. Invitați membrii să ofere feedback și idei de îmbunătățire a activității comunității / organizației. Cei ce lucrează împreună pentru împlinirea unui scop asumat în comun au tendința de a rămâne împreună atât timp cât deciziile luate sunt acceptabile pentru toți cei implicați în comunitate / organizație.


  1. Învățare și îmbunătățire continuă:

Încurajați o cultură a învățării și îmbunătățirii continue în cadrul comunității. Facilitați membrilor oportunități de a dobândi noi cunoștințe, abilități și perspective. Încurajați feedback-ul constructiv și utilizați-l pentru a face ajustările și îmbunătățirile necesare inițiativelor comunitare / organizaționale. Evaluarea periodică a activității și a performanțelor poate stimula membrii comunității / organizației să se implice mai activ în realizarea scopului comun. Promovarea principiului învățării continue poate conduce la o îmbunătățire semnificativă a performanțelor și a calității rezultatelor obținute în activitatea comunității / organizației.


  1. Coordonare eficientă:

Coordonarea eficientă joacă un rol crucial în menținerea coeziunii comunităților / organizațiilor. Liderii ar trebui să fie un exemplu demn de urmat, să demonstreze integritate și să răspundă nevoilor și preocupărilor membrilor comunității / organizației. Ei ar trebui să promoveze în acțiunile lor acele valori care mențin sau îmbunătățesc spiritul de coeziune al comunității / organizației, cum ar fi: unitate în diversitate, corectitudine, transparență, participare, incluzivitate etc.


  1. Sărbătorește realizările și reperele:

Recunoașteți și sărbătoriți realizările și contribuțiile comunității / organizației și ale membrilor săi. Acest lucru stimulează o atmosferă pozitivă și un sentiment de mândrie și proprietate în rândul indivizilor, întărind angajamentul lor față de bunăstarea comunității. Favorizați colaborarea folosind atât asemănările cât și deosebirile de opinie sau experiență, atât de viață, cât și profesionale.


Amintiți-vă că a construi și a menține o comunitate / organizație puternică, sustenabilă și regenerabilă este un proces continuu care necesită planificare, implicare, feedback, evaluare și chiar inovare.

Este nevoie de un efort constant, de adaptabilitate și de dorința de a aborda provocările și conflictele în mod proactiv.

Prin implementarea acestor strategii, puteți ajuta la evitarea dezintegrarii unei comunități / organizații și la promovarea prezenței, implicării, colaborării și coeziunii în mediul intern al comunității / organizației. Coeziunea unei comunități / organizații conduce, de asemenea, la emanciparea și îmbunătățirea credibilității comunității / organizației în contextul exterior.


Pentru a discuta mai multe despre sociocrație, nu ezitați să mă contactați pe email la adrian.zarif@sociocracyforall.org

Toate cele bune!


Ne puteți contacta pe email: